CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Tầm nhìn và sứ mệnh của Thành Lợi Logistics

Tầm nhìn: Trở thành CÔNG TY LOGISTICS tân tiến hàng đầu Việt Nam vào năm 2020.

Sứ mệnh: Là Doanh Nghiệp đi tiên phong trong việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin vào việc vận hành Doanh Nghiệp, để tối ưu hoá về chi phí và dịch vụ CHUỖI CUNG ỨNG hàng hoá cho Khách Hàng, giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho Khách Hàng trên Thị Trường.